Balder

Balder je nejkrásnější ze všech bohů, Odin jej dokonce zve nejlepším z Bohů. Je to Odinův syn, stejně jako Thor.  Jeho matkou je ale bohyně Frigg, nikoli Země. Baldera mají všichni bohové v lásce, je mu ale souzeno zemřít. Po Ragnaroku se ale znovu vrátí do života spolu se svým vrahem, slepým bohem Hoderem. Proč ale k muži, který ho vlastní rukou zabil, nechová žádnou zášť?
Jednoho dne začaly Baldera Krásného trápit zlé sny. Zdálo se mu o vlastní smrti. Jeho otec Odin se vydal do říše mrtvých Helheimu, ze spánku smrti probudil starou věštkyni a vyptával se jí na Balderův osud. Věštkyně prozradila, že v síních Helheimu skutečně bude brzy s ostatními mrtvými hodovat i Balder.
Balderova matka Frigg se vydala do světa a přemluvila všechny živé i neživé věci, aby Balderovi neublížily. Slíbil oheň, voda, zvířata, půda, stromy, nemoce, kovy i kameny. V Asgardu si bohové oblíbili novou zábavnou hru. Vrhali po Balderovi kameny, kopí a další smrtící předměty, nic ale Balderovi neublížilo. Jen prohnaný Loki této hře neholdoval. Zábava pro nějbyla příliš nevinná. V přestrojení za stařenu se vydal vyzvídat za Frigg. Frigg stařeně ochotně povyprávěla celý Balderův příběh, zmínila se ale, že výhonek jmelí na nedalekém stromě neslíbil, že Balderovi neublíží. To chtěl Loki slyšet. Okamžitě utrhl jmelí a znovu se ve své vlastní podobě přidal k bohům.
Slepý bůh Hoder se zábavy neúčastnil, neviděl totiž, kde Balder stojí. Loki se nabídl, že mu při hodu povede ruku. Nic netušící Hoder souhlasil a Loki mu pomohl vrhnout po Balderovi osudné jmelí. Jakmile jej větev zasáhla, Balder se skácel mrtvý k zemi.
Bohům zemřel smích na rtech, všichni byli smrtí krásného milého boha tak zasaženi. Lokiho nezabili, nechtěli jeho krví pošpinit posvátnou půdu v Asgardu.
Balderův bratr Hermod uháněl do říše mrtvých a prosil paní podsvětí bohyni Hel, aby dovolila Balderovi vrátit se do života. Bohyně souhlasila v případě, že všechno na světě pro něj bude truchlit. Odmítne-li jen jedna jediná věc, bůh musí zůstat u ní. Vše, co slíbilo, že Balderovi neublíží, truchlilo. Našel se ale bůh, který truchlit nechtěl. Prohnaný Loki, samozřejmě. A tak musel Balder zůstat v říši mrtvých.
Bohové už tentokrát Lokimu jeho žert neodpustili tak, jako mnohokrát předtím. Přivázali jej ke kameni v jeskyni a na strop jeskyně pověsili jedovatého hada, jehož jed kapal Lokimu do obličeje. Jeho milující žena jed chytala do misky, když se ale otočila, aby ji vylila, jed Lokiho zasáhl a zabil jej. A tak Loki a Balder hodovali v říši mrtvých spolu.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Ota Pavel: Smrt krásných srnců

Erasmus Experience and Confession

Vztahy a myšlenkové mapy