Stvoření světa

Na začátku neexistovalo nic. Této prázdnotě říkáme Ginnungagap. V prázdnotě se jako první objevila říše ohně Muspell a říše ledu Niflheim. Nad prázdnotou se setkával oheň a led a uprostřed bylo příjemně. Oheň roztopil led a voda vytvořila podobu obra, prvního živého tvora. Byl to obr jménem Ymir, ztělesnění zla.
Ve spánku se začal potit a z jeho potu se zrodili tři ledoví obři, žena a muž v levém podpaží, muž v nohou. Z tajícího ledu vznikla kráva Audhumla, které z vemene vytékaly čtyři mléčné řeky a jejím mlékem se Ymir živil. Kráva byla živa pouze ze slaného ledu, který olizovala.
Pod ledem, který Audhumla olízala, se objevila hlava. Po třech dnech olizování to byl celý člověk jménem Buri. Jeho syn Bor se později oženil s Bestlou, dcerou jednoho z ledových obrů. Bor a Bestla jsou rodiči tří bratrů, Odina, Viliho a Vea.
Bratři nenáviděli Ymira a zabili jej. Z obrovy krve se stal oceán, který utopil veškeré ledové obry. Na lodi z kmene stromu se zachránil jen obr Berglemir s manželkou. Z Ymirova masa se stala pevnina, z kostí a zubů skály a kameny, z jeho mozku mraky. Jeho lebku na obloze přidržují trpaslíci Východ, Západ, Jih a Sever. Slunce a měsíc jsou žhavé jiskry z Muspellu vyhozené na oblohu.
Pevnina má tvar kruhu a je obklopená krvavým oceánem. Nad světem se tyčí Ygdrassil, ohromný jasan, také se mu říká strom života. Svět je rozdělen na několik říší, v několika z nich má kořeny. Utgard nechali Odin, Vili a Ve obrům (Pozn. S Utgardem je to dost sporné. Dokonce v knize, ze které čerpám, jsou jako říše obrů uvedeny jak Utgard tak Jotunheim. V jiné literatuře je Utgard vyloženě říší zla a příšer. ) Říše Midgard opevněná Ymirovým obočím je říší lidí. Při procházce po pobřeží velká trojice objevila dva kmeny stromů. Odin jim dal život, Vili duši a Ve zrak a sluch. Muži dali jméno Ask, ženě Embla a jsou to předkové celého lidstva.
Bohové si vytvořili vlastní říši jménem Asgard, která je nad Midgardem. Říše jsou propojeny Bifrostem, mostem z duhy (zdá se, že každý národ si potřebuje odpovědět na to, co je za duhou; zde je to Skandinávské somewhere over the rainbow :-) ). V Asgardu je jeden z kořenů Ygdrassilu, který čistou vodou zalévají Norny, Osud, Bytí a Nutnost, tři stařeny, které ovládají lidské osudy.
Pod říší lidí se nachází Niflheim, říše mrtvých. Sem zasahuje druhý kořen, o který se nepečuje tak pěkně jako v Asgardu. Had Nidhogg, který okusuje mrtvé, se nebrání ani trošce samotného kořene.
V zemi Jotunheimu je třetí kořen. U kořene je studánka a na jejím břehu leží useknutá hlava moudrého obra Mimira, která dokáže mluvit. Odin obětoval oko aby se dozvěděl něco z jeho moudrosti.

Tolik ke stvoření světa. Více informací a zajímavou obrázkovou dokumentaci najdete v Ilustrované knize mýtů, pohádek a dobrodružných příběhů, která je tentokrát zdrojem mých informací.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Ota Pavel: Smrt krásných srnců

Erasmus Experience and Confession

Vztahy a myšlenkové mapy