Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2016

Ohlédnutí za rokem 2016

Obrázek
Právě dnes mám pracovat na dokončení projektu do předmětu DRIZ. Protože se ve mně v posledních třech letech probudila Vesna, projekt jsem s chutí začala, ale dokončit jej už je úplně jiný kumšt. Objevila jsem na facebooku odkaz na inspirativní článek o roce 2016 (  tpatc.blog.cz ) a rozhodla jsem se, že popustím uzdu také svému rozjímání o roce, který za o něco málo více než 24 hodin bude ten tam. A ještě než skončí, bude hotový jak tento článek, tak můj projekt :)

Rok 2016 začal jednou z nejdrsnějších profesních zkoušek, jakou jsem dosud prošla: diplomovou prací. Protože jsem se profilovala jako velice ambiciózní studentka, volba tématu mé práce nebyla o nic méně ambiciózní. Zároveň jsem zimní semestr, který jsem již mohla na práci pracovat strávila na Erasmu a pracovala jen na teorii. V ČR na mě čekala hromada práce.

Netrvalo dlouho a uvědomila jsem si, k čemu vedou ty moje ambice: téma, kterému jsem se věnovala, bylo částečně mimo můj obor, byl to kotel práce, asi tak 3x tolik než …

Tři černé vrány

Obrázek
Letošní rok je rokem velkých změn a inspirace. Protože mám to štěstí a jsem obklopena inspirativními lidmi, přišel ke mně konečně nápad. Jako malá jsem hrála na flétnu a zpívala. Použití těchto dvou nástrojů zaráz se jaksi vylučuje. Nabízí se naučit se hrát na něco jiného. Ale klavír je velký a drahý, kytara je složitá.... Potom se ale mezi kamarádkami rozšířil tento čtyřstrunný veselý zázrak: ukulele. Jedna z mých kamarádek vyloženě řekla, že si tento nástroj vybrala proto, že je jednodušší než kytara. Mám ráda jednoduché věci a v tuto chvíli můj mozek sepnul. O pár týdnů později jsem se stala hrdou majitelkou ukulele. Začala jsem hrát někdy v červenci a dlouhou dobu jsem se hře moc nevěnovala. V poslední době jsem ale zatoužila zahrát si na nějakém tom Vánočním večírku a dala jsem se trochu do cvičení. Pořád hraji jako žák první třídy ZUŠ, ale už mám z toho nějaký ten zážitek :) Protože mě jako Fe člověka velice motivuje vystupování a předávání lidem, rozhodla jsem se publikovat vi…

Vztahy a myšlenkové mapy

Obrázek
Nastoupila jsem do doktorského studia a v jednom z kurzů, konkrétně ve Vědeckém publikování, jsem narazila na kreativní metody a mezi nimi na myšlenkové mapy. Příklad myšlenkové mapy vidíte výše.
Myšlenkovou mapu si můžete nakreslit na papír, na tablet, či použít některý z mnoha softwarů dostupných na internetu.
Protože se vztahy velice zabývám, rozhodla jsem se sestavit si myšlenkovou mapu vztahu. Nejprve jsem pracovala na svojí vlastní, ale rozhodla jsem se ji zobecnit. Výsledek je dostupný zde. Jde v zásadě o mapu všech možných věcí, nad kterými je dobré se zamyslet, pokud vztah chci nebo pokud už jej mám. Tato mapa je pouze zkrácenou verzí, takže pokud Vás zaujala, zde si můžete prohlédnout i veškeré podkategorie. Jenom Vás varuji, že je jich opravdu hodně :)
Inspirace, Rodinný model, Hodnoty a Plány do budoucna jsem původně spojila do jedné kategorie nazvané "vize vztahu", ale kategorie byly tak rozsáhlé, že jsem je rozdělila.
Osobnostní typologie a všechny další kateg…

Erasmus Experience and Confession

Obrázek
I never was a person who would peacefully exist with no trouble and no conflict. Yet when I arrived in Finland, I was happy and I pretty much escaped some of the problems I was facing at home: for example I finally found a peaceful flat to live in with nice kitchen I could use for my experiments with cooking, a washing machine and the personal space I wished for for quite some time.

What I was missing was my boyfriend, my friends and time spent with my family and closest people. There was no meeting them after school, nor during the weekends. I am not the person who gets to know others easily and from time to time I felt very lonely - I missed a close friend.


However, the first two months were full of awesome adventures and new experiences in the nature, games, sauna, travelling and meeting new people. While skyping with my boyfriend, I mentioned many times we could actually move to Finland. Not that he was too happy about it.

People have heard me saying it was the darkness and the co…

MBTI typy a funkce

Obrázek
Nedávno jsme s Kate narazily na značné nejasnosti v oblasti MBTI funkcí jako je Si, Se, Ti, Te apod. Jelikož se o typologii MBTI zajímáme přibližně poslední 4 roky, je to poněkud překvapující.
Četla jsem k tomuto tématu knihu, několik blogů a sledovala videa na youtube (vše z toho doporučuji), ale musím říct, že jsem z ničeho z toho nebyla extra moudrá. Dnes bych ráda doplnila několik vhledů, které jsem za poslední dny zaznamenala. Snad budou k něčemu dobré :)

Každý typ je typický svým pořadím funkcí. Uvádí se první čtyři: např. u typu ISTJ je to Si, Te, Fi, Ne.
Pokud tento typ balancuje mezi extroverzí (ESTJ) a introverzí (ISTJ), prohazují se funkce takto: Te, Si, Ne, Fi.
Pokud balancuje mezi usuzováním (ISTJ) a vnímáním (ISTP), je to o hodně větší změna: Ti, Se, Ni, Fe.
Balancování mezi myšlením T a cítěním F má tento dopad: Si, Fe/Te, Ti/Fi, Ne.
S rozkolem mezi intuicí N a smyslovým vnímáním S je podobné: Si/Ni, Te, Fi, Ne/Se.

Dalším matoucím faktorem našeho typu je vývoj v čas…

Kylo Ren a já

Obrázek
Kdo je to Kylo Ren z hlediska amatérsko-psychologického? Jak jej analyzovat a jak se na něj blíže podívat? Co tato postava znamená pro mě? To se dozvíte v dnešním článku.
ČLÁNEK OBSAHUJE SPOILERY! (Star Wars Epizoda VII.)

Kylo Ren je postava z Epizody sedmé: Síla se probouzí. V průběhu epizody se dozvíme, že tento drsňák a reprezentant temné strany síly je ve skutečnosti synem dvou klíčových postav, které se podílely na zániku Impéria vedeného temnou stranou, a učedníkem třetí klíčové postavy. Oněmi postavami jsou Leia a Han, Benovi (Kylovi) rodiče, a Luke Skywalker, jeho strýc a bývalý mistr.

Dokud jsem Kylo Rena viděla pouze v jeho masce, byl to pro mě tuctový záporák. Nestačila jsem se divit, když si helmu sundal: probůh, je to a) opravdu mladý kluk, b) má opravdu smutné oči, c) je to člověk, na kterém je vidět, že má problém. Nevím, jak vy, ale já jsem si takhle mocného rytíře z řádu Ren a vraha opravdu nepředstavovala. Čekala jsem dalšího sebejistého racionála, jako byl Darth Si…

Proč nám vadí, když nezapadáme?

Je to vlastně obrovské téma zejména v období dospívání, ale i později, pokud je člověk nedořešil: Co se mnou bude, když nezapadám? Když nemám kamarády?
Ke své SZZ jsem studovala teoretickou informatiku a povinné evoluční algoritmy, které staví na principech evoluce. Existuje v nich funkce fitness, která zařizuje totéž, co přirozený výběr, a obnáší to schopnost přežít.
V přírodě jsou zvířata, která žijí o samotě - sama si zajišťují potravu, sama se chrání a nespoléhají na ostatní jedince svého druhu. Jsou také tvorové, kteří žijí ve stádech, smečkách či jiných skupinách. V takových skupinách jsou rozdělené role a jedinci na sebe spoléhají. Někdo loví, někdo stráží oheň.
My lidé žijeme ve skupině a vzájemně se podporujeme. Specializujeme se - nikdo z nás neumí vše. Potom jsme ale vystaveni faktu, že v tomto světě musíme tu svou specializaci a své místo najít. Ve společenstvu také platí, že ten, kdo je na okraji stáda, je ohrožen. Predátoři útočí na osamělé a slabé jednotlivce a na okra…

MBTI novinky

Obrázek
Sešly se dva faktory, které mě přiměly se znovu ponořit do MBTI:

letos končím vysokou školu a hledám práci, která by se mi líbila,píšu závěrečnou práci z doplňujícího pedagogického studia.
Hledám své uplatnění na trhu práce, prohlížím si mnoho webů, které pojednávají o souvislostech MBTI typu a uspokojivého zaměstnání. Jelikož jistě nejsem jediná, kdo své uplatnění na trhu práce shání, zde jsou dva odkazy, které se mně osobně velice zalíbily:

https://www.16personalities.com/personality-types

http://www.truity.com/view/types

Dále jsem se dostala ke knihám Milana Čakrta s názvem Typologie osobnosti: přátelé, milenci, manželé, dospělí a děti, a Typologie osobnosti pro manažery, které pojednávají o MBTI. Jsou dost podrobné, obsáhlé, věcné a zajímavé.

V knize Typologie osobnosti: přátelé, milenci, manželé, dospělí a děti jsem se dočetla, že ve vztazích je pro SJ nejdůležitější přístup k práci, pro SP schopnost nebrat se vážně a uvolnit se, pro NT schopnost na sobě pracovat a pro NF schopno…

Mladí muži a Dionýsos

Obrázek
Vyhradila jsem si odpoledne na psaní diplomové práce. Jelikož už je uklizeno, nezbývá než napsat článek. A potom... že bych uklidila znovu?

Dionýsos je bůh vína, veselí, opilosti, extatických stavů, tance a divadla. Je to Diův milovaný nemanželský syn, nenáviděný Hérou, Diovou manželkou. Má v sobě prvek ženskosti, ze všech mužských archetypů nejvíce rozumí ženám. Podrobný a kvalitní popis Dionýsa najdete v knize Zamilovaní Bohové a Bohyně od Agapi Stassinopoulos.

Možná pro to, jak rozumí ženám, nás ženy Dionýsos tolik přitahuje. Bez Dionýsa není život, nebo spíše radost ze života. Jen on umí hodit vše za hlavu, ze všeho se vytancovat. A umí k tomu inspirovat i druhé, neboť příkladem a nikoli názorem měníme svět.

Dionýsos je ovšem známý svým odporem k závazkům a nemá rád, když se něco bere vážně. My ženy ale rády bereme vztah vážně. Pokud se nám zalíbí muž a dojdeme k názoru, že je to ten pravý, chceme, aby se s námi usadil. Abychom se na něj mohly spolehnout. Aby nevyhazoval peníze o…

Misogyně horší než misogynové?

Jedu si tak do školy, po delší době v klidu a později než v 6:45, a přemýšlím. Ženy nechtějí hrát svou ženskou roli. Objevila se hnutí proti mužské nadvládě, feminismus a podobné fenomény.
Existuje teorie zrcadla: druzí mi ukazují, co si myslím o sobě. Chová-li se ke mně partner neuctivě, podle této teorie je to proto, že si nevážím sama sebe. Jak si to představuji já? Asi takto: pokud sama sebe považuji za tu nejlepší, potom si vyberu muže, který se tak ke mně bude chovat. Považuji-li se za průměrnou, vyberu si muže, který se tak ke mně bude chovat. A pokud se považuji za velice špatnou...
Ženy bojují proti mužům, kteří je utlačovali. kvůli kterým stály u plotny celé dny. Kvůli kterým své mládí obětovali podporou jich a jejich společné rodiny, aby vzápětí muži odešli s jinou mladší ženou. Tyto události vyburcovaly ženy, aby se postavily mužům, kteří evidentně způsobují toto příkoří.
Pokud ovšem pracuji na plný úvazek, nevařím, neuklízím a nestarám se o děti, aby mě nemohl partner ov…