Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z únor, 2016

Misogyně horší než misogynové?

Jedu si tak do školy, po delší době v klidu a později než v 6:45, a přemýšlím. Ženy nechtějí hrát svou ženskou roli. Objevila se hnutí proti mužské nadvládě, feminismus a podobné fenomény.
Existuje teorie zrcadla: druzí mi ukazují, co si myslím o sobě. Chová-li se ke mně partner neuctivě, podle této teorie je to proto, že si nevážím sama sebe. Jak si to představuji já? Asi takto: pokud sama sebe považuji za tu nejlepší, potom si vyberu muže, který se tak ke mně bude chovat. Považuji-li se za průměrnou, vyberu si muže, který se tak ke mně bude chovat. A pokud se považuji za velice špatnou...
Ženy bojují proti mužům, kteří je utlačovali. kvůli kterým stály u plotny celé dny. Kvůli kterým své mládí obětovali podporou jich a jejich společné rodiny, aby vzápětí muži odešli s jinou mladší ženou. Tyto události vyburcovaly ženy, aby se postavily mužům, kteří evidentně způsobují toto příkoří.
Pokud ovšem pracuji na plný úvazek, nevařím, neuklízím a nestarám se o děti, aby mě nemohl partner ov…