čtvrtek 28. července 2016

MBTI typy a funkce

Nedávno jsme s Kate narazily na značné nejasnosti v oblasti MBTI funkcí jako je Si, Se, Ti, Te apod. Jelikož se o typologii MBTI zajímáme přibližně poslední 4 roky, je to poněkud překvapující.
Četla jsem k tomuto tématu knihu, několik blogů a sledovala videa na youtube (vše z toho doporučuji), ale musím říct, že jsem z ničeho z toho nebyla extra moudrá. Dnes bych ráda doplnila několik vhledů, které jsem za poslední dny zaznamenala. Snad budou k něčemu dobré :)
Tento obrázek jsem objevila zde
 www.reddit.com/r/mbti/comments/
I have no copyright and I have not created this picture.

Každý typ je typický svým pořadím funkcí. Uvádí se první čtyři: např. u typu ISTJ je to Si, Te, Fi, Ne.
Pokud tento typ balancuje mezi extroverzí (ESTJ) a introverzí (ISTJ), prohazují se funkce takto: Te, Si, Ne, Fi.
Pokud balancuje mezi usuzováním (ISTJ) a vnímáním (ISTP), je to o hodně větší změna: Ti, Se, Ni, Fe.
Balancování mezi myšlením T a cítěním F má tento dopad: Si, Fe/Te, Ti/Fi, Ne.
S rozkolem mezi intuicí N a smyslovým vnímáním S je podobné: Si/Ni, Te, Fi, Ne/Se.

Dalším matoucím faktorem našeho typu je vývoj v čase. Člověk může být ENFP, Ne, Fi, Te, Si, ale vyvinout si nejprve Ne, zanedbat Fi a rozvinout více Te.
Další teorie je založená na tom, že naše inferiorní a nejméně vědomá funkce často dělá v našem chování naprostou paseku a díky jejímu vlivu děláme v zásadě nepochopitelná životní rozhodnutí. U ISTJ je to Ne.
Více o těchto tématech, skoro bych řekla až vyčerpávajícím způsobem více, se dočtete na blogu personalityjunkie a také v knize Osobnostní typologie od Michala Čakrta.

Já se dnes zaměřím zejména na to, jak rozlišit jednotlivé funkce (zejména ty, které už umím sama odlišit :D) a jak si díky tomu ujasnit svůj typ.

Převaha vnímání a usuzování
Na gymnáziu mi dvě kamarádky vykládaly o tom, jak když jejich máma vede kázání a ony ji vůbec neposlouchají, jsou schopny na vyzvání slovo od slova zopakovat, co říkala. To, co ale neví, je, jaký to má vlastně význam. Tohle je typický projev člověka s převažujícím vnímáním nebo-li P. Řekla bych ale, že to platí jen pro extroverty. U introvertů je to komplikovanější. Svou roli v tom hraje vývoj typu. Myslím, že to v dětství platí jen pro extroverty, ale v dospělosti už pro všechny P.
U lidí s převahou usuzování to funguje docela jinak. Pokud jednou usoudí, že nějaký zdroj informací je zcela nehodnotný, vypnou příjem. Jejich filtr prostě přestane propouštět tyto informace. Já jako usuzující můžu být tímto charakterizována dost dobře - například mi některé zásadní události v rodině, které mi vždy připadaly jako ten naprosto cizí svět dospělých, dokázaly unikat celé roky k velké nespokojenosti dalších rodinných příslušníků.

Introvertní a extravertní cítění


Na youtube jsem kdysi objevila video, které má lidem pomoci rozlišit INFJ a INFP, protože tyto typy se často zaměňují. Tam byl popsán rozdíl mezi Fi a Fe nesmírně kvalitním a jednoduchým způsobem - pokud má člověk výraznou mimiku tváře a velice jasně svou tváří komunikuje, potom u něj převažuje Fe nad Fi.
Pokud je to člověk, který umí nasadit naprostý poker face a často z jeho výrazu tváře nedokážete vůbec určit emoci, kterou právě prožívá, převažuje u něj Fi.
Tento rozdíl je možno pozorovat i u myslících typů!
Introvertní intuice či introvertní smysly
Obě funkce mají společných několik rysů: jsou obráceny dovnitř a díky tomu jsou často velmi subjektivní. Také je vnější svět nemusí mnoho zajímat. Některé rozdíly jsou ale do očí bijící. Si je typ v dobrém kontaktu se svým tělem. Své tělo pozoruje, má o něm přehled a také jej umí skvěle ovládat. Je pravděpodobné, že takový typ bude velice dobrým hráčem na hudební nástroje, sportovcem či bude jinak zručný. Vyhraněný člověk s převahou
Ni bude nejspíše ten, kdo bude vždy do týmu na střední vybrán jako poslední (pozor, jsou lidé, co jsou dobří sportovci, ale do týmu si je nevybírají druzí kvůli jejich přístupu - poroučí, nesnaží se, stěžují si, hrají jen za sebe apod.). Také to může být člověk, který má hezký přednes v kůži umělce, ale nedosahuje technických kvalit jiných spolužáků, kteří mají blíže k Si.
Si se dále vyznačuje zvláštní pamětí na data, ať už jde o jména, čísla a vnitřní údaje o svém těle ve stylu když mi bylo 13, měřil jsem 156 cm a vážil 35 kg. Měl jsem tolik a tolik jizev. Ni těmito údaji obvykle nedisponuje.
Disponuje ale znalostmi z oblasti souvislostí: když jsem byl ještě malé dítě, rodiče mě často na vycházkách nosili. Musel jsem tedy být malý a lehký.

Pro dnešek už, zdá se, stačilo :) Mám v rukávu ještě rozdíl mezi Si a Se :) Mějte se!

pátek 15. července 2016

Kylo Ren a já

Picture comes from starwars.wikia.com
I have no copyright.
Kdo je to Kylo Ren z hlediska amatérsko-psychologického? Jak jej analyzovat a jak se na něj blíže podívat? Co tato postava znamená pro mě? To se dozvíte v dnešním článku.
ČLÁNEK OBSAHUJE SPOILERY! (Star Wars Epizoda VII.)

Kylo Ren je postava z Epizody sedmé: Síla se probouzí. V průběhu epizody se dozvíme, že tento drsňák a reprezentant temné strany síly je ve skutečnosti synem dvou klíčových postav, které se podílely na zániku Impéria vedeného temnou stranou, a učedníkem třetí klíčové postavy. Oněmi postavami jsou Leia a Han, Benovi (Kylovi) rodiče, a Luke Skywalker, jeho strýc a bývalý mistr.

Dokud jsem Kylo Rena viděla pouze v jeho masce, byl to pro mě tuctový záporák. Nestačila jsem se divit, když si helmu sundal: probůh, je to a) opravdu mladý kluk, b) má opravdu smutné oči, c) je to člověk, na kterém je vidět, že má problém. Nevím, jak vy, ale já jsem si takhle mocného rytíře z řádu Ren a vraha opravdu nepředstavovala. Čekala jsem dalšího sebejistého racionála, jako byl Darth Sidious, ale ejhle.

George Lucas má rád ony nerozhodnuté hrdiny mezi které patřil také Anakin Skywalker. A Disney jde v jeho stopách. Má to svou poezii, balancovat mezi temnou a světlou stranou, a taky je to odvěký vnitřní souboj člověka. Star Wars oživují lidské fantasie o jiných planetách, nesmírně pokročilé technologii a fenomenálních ochráncích ne jen celého světa, ale celé galaxie. Zároveň s tím taky oživují naše denodenní dilema: jestli jednat s láskou, odvahou a vírou, že dobro se vrací jako dobro a zlo jako zlo, či se přestat ovládat a vypustit náš strach a hněv bez ohledu na následky.

Na wookiepedii je uvedeno, že v důsledku rozpadu manželství svých rodičů se Kylo Ren cítil opuštěný. Opuštění je jedno z vnitřních zranění uvedených ve stejnojmenné knize od Lise Bourbeau. Zranění je celkem pět: Odmítnutí, Opuštění, Ponížení, Zrada a Křivda (více naleznete v příslušné literatuře). Dle mého názoru se Kylo Rena týká Odmítnutí, Opuštění a Zrada. Odmítnutí se na jeho těle podepsalo ve formě jisté fragmentace: hrudník jakoby úplně nepasoval na zbytek. Opuštění se podepsalo ve formě smutných očí a nahrbeného postoje. A Zrada ve formě výraznější horní poloviny těla a v evidentním vystavování vnější síly na odiv, ačkoli vnitřně si zdaleka tak jistý není.

Herec Adam Driver postavou evidentně pasuje ve všech zmíněných ohledech. Jediným ohledem, ve kterém nepasuje, je ten, že Kylo Ren se zdá být typ preferující Fe (má potíže respektovat vnitřní morální kodex, je pro něj přirozenější respektovat ten ve vnějším světě - v tuto chvíli v kodexu temné strany síly). Lidé s preferencí Fe se obvykle vyznačují výraznou mimikou obličeje, ze kterého je snadné číst emoce. Dle mého názoru ovšem herec preferuje spíše Fi a mluví spíše činy a slovy než mimikou.

Když se vrátím k vnitřním zraněním, dle teorie Lise Bourbeau je to Odmítnutí, které v člověku vyvolává největší nenávist. Toto zranění vzniklo z našeho nenaplněného očekávání ve vztahu otec-syn. Syn otcovo chování vnímá jako odmítnutí své holé existence a reakcí na takto závažnou bolest je velká nenávist. Prožívat a jednat na základě této nenávisti umožnila Kylo Renovi temná strana síly. Nemohl vyhovět požadavkům světlé strany, která požaduje klid a harmonii na místě vášně a emocí.

Opuštění je částečně můstkem mezi Kylovými trýznivými pocity a jeho zraněním ze Zrady. Zrada souvisí s rodičem opačného pohlaví - v případě Kylo Rena s matkou. Člověk, který se matkou cítí dlouhodobě opuštěn a za své pocity smutku a melancholie se stydí, si vyvine jinou masku: ovládající. Snaží se na venek působit jako silný a spolehlivý, nesmírně talentovaný a schopný člověk, který je natolik kompetentní, že by měl ostatním říkat, co mají dělat.

Opuštění často vede člověka k tomu, aby sám opouštěl druhé - nevědomě. Kylo Ren opustil své rodiče a zradil jejich hodnoty, čímž se snažil zbavit se své obrovské bolesti. Bohužel, zde je onen bod, kdy temná strana síly nerespektuje přirozenou potřebu duše: uvolnit bolest a být v harmonii s druhými. Temná strana sice umožňuje uvolnit bolest, ale za takovou cenu, že harmonie už nastolena být nemůže - rozhodně ne na fyzické rovině a v onom konkrétním světě. Anakin i Kylo Ren neprohlédli manipulaci temné strany. Anakin ztratil svou milovanou ženu, kterou chtěl ochránit, a Kylo Ren ztratil svého otce, od kterého chtěl uznání a lásku. I když si přáli poznat vnitřní mír, nepoznali, že to je to poslední, o co by šlo jejich mistrům.

Na fórech se rozebírá MBTI Kylo Rena. Jedno z nejlépe vypointovaných jsem objevila zde http://funkymbtifiction.tumblr.com/, podle kterého je Kylo Ren ISFJ. Musím říct, že souhlasím s tím, že Kylo Ren je orientovaný na minulost a na odkaz Dartha Vadera, na který se upnul. Na druhou stranu ale za sebe nevylučuji možnost, že Kylo Ren je INFJ. Ni je funkce značně zaměřená na vnitřní subjektivní pojetí toho, jak svět funguje, na základě spojitostí, které vidí často jen onen člověk, jehož dominantní funkcí je. Nejsnazším způsobem, jak rozlišit Si a Ni, je paměť na data, láska k metaforám a respektování zkušenosti.

Kylo Ren se upíná na svou zkušenost a snaží se v ní najít řešení svých citových problémů. Jaký by ale byl, kdyby bylo jeho Fe zdravé? Pamatoval by si dobře data a strukturované informace? Měl by rád metaforická vyjádření? Měl by radši změnu nebo rutinu? Lpěl by stále na misinterpretované zkušenosti, kterou už udělal Darth Vader? Myslím si, že nemáme dost informací.

Inutice Kylo Rena se projevila v okamžiku, kdy na Rey poznal, že v Han Solovi vidí otce, kterého nikdy neměla. Ze své osobní zkušenosti vidím v Rey optimistku s jasnou vizí světlé strany, která by mohla Kylovi svým příkladem ukázat cestu, která by jej vyvedla z vnitřního labyrintu, ve kterém se evidentně ztratil. Držím jim oběma palce.

Dle knihy Michala Čakrta o osobnostní typologii MBTI jsou idealisté, lidé temperamentu NF, vedeni touhou poznat sami sebe. Ať už se učí jazyk, poznávají druhé lidi nebo hrají RPG, chtějí se hlavně dozvědět něco nového o sobě. Kylo Ren ve mně vyvolal spoustu emocí a proto jsem se s takovým nadšením vrhla do jeho analyzování.

Poznávám v něm svůj strach a vnitřní souboj temné a světlé strany síly. Poznávám v něm období dospívání, kdy je díky hormonům a výkyvům nálad ještě o mnoho složitější zvládat své emoce. Je to postava, která mi pomáhá se sebou soucítit. Je jako pes zakousnutý do svého ocasu - snaží se něčeho dosáhnout, zejména oplatit druhým bolest, kterou v jeho očích způsobili oni jemu, sám si však způsobuje bolest ještě větší. Jako třešnička na dortu je jeho volba, kdy si místo lidí, kteří se snaží jej dovést k odpuštění a zklidnění, vybral lidi, co hezky mluví, ale ve skutečnosti chtějí využít jeho emocionální kostlivce ve skříni ke svým vlastním záměrům.

Věřím, že pokud dokáže uvolnit své emoce a vidět svět z jiné perspektivy, dokáže se z toho věčného kruhu nenávisti a ubližování vymanit. A pokud to nedokáže, zemře. Už aby byly další epizody :)

Ať Vás síla provází!
       _______________________________________________________________
Informace k vytvoření tohoto článku jsem čerpala z Wookiepedie, knihy nazvané Vnitřní zranění od Lise Bourbeau a knihy Osobnostní typologie od Michala Čakrta.