středa 5. října 2016

Vztahy a myšlenkové mapy

Myšlenková mapa vytvořená pomocí nástroje dostupného na www.mindomo.com
Nastoupila jsem do doktorského studia a v jednom z kurzů, konkrétně ve Vědeckém publikování, jsem narazila na kreativní metody a mezi nimi na myšlenkové mapy. Příklad myšlenkové mapy vidíte výše.
Myšlenkovou mapu si můžete nakreslit na papír, na tablet, či použít některý z mnoha softwarů dostupných na internetu.
Protože se vztahy velice zabývám, rozhodla jsem se sestavit si myšlenkovou mapu vztahu. Nejprve jsem pracovala na svojí vlastní, ale rozhodla jsem se ji zobecnit. Výsledek je dostupný zde. Jde v zásadě o mapu všech možných věcí, nad kterými je dobré se zamyslet, pokud vztah chci nebo pokud už jej mám. Tato mapa je pouze zkrácenou verzí, takže pokud Vás zaujala, zde si můžete prohlédnout i veškeré podkategorie. Jenom Vás varuji, že je jich opravdu hodně :)
Inspirace, Rodinný model, Hodnoty a Plány do budoucna jsem původně spojila do jedné kategorie nazvané "vize vztahu", ale kategorie byly tak rozsáhlé, že jsem je rozdělila.
Osobnostní typologie a všechny další kategorie po směru hodinových ručiček až po Jazyky lásky by rovněž mohly spadat do kategorie znalosti a klidně by si zasloužily vlastní myšlenkovou mapu. Hodí se i znalosti vnitřních zranění.
Vždycky je dobré prozkoumat sebe, přezkoumat své myšlenky, emoce, a také nechat promluvit vaši intuici v oblasti všech zmíněných okruhů nebo si vytvořit svoji vlastní myšlenkovou mapu! :) veselé hraní!